Educació en valors

Les escoles bressol de Suara Cooperativa practiquen una criança respectuosa, positiva i amb valors, buscant sempre el benestar de l’infant.