Piscina

La Llar d’Infants Municipal Marinada de Pineda de Mar ofereix a les famílies que ho desitgin la possibilitats que els infants de P2 (amb una edat compresa entre els 2 i els 3 anys) assisteixin als cursos de natació organitzats anualment per la Piscina Municipal de Pineda de Mar.

Els cursos són d’onze sessions. L’activitat es realitza un cop per setmana, té una durada de 45 minuts i es realitza amb un grup reduït d’infants (8 alumnes per monitor).

 

Els objectius dels cursos són:

  • Familiaritzar el nen amb l’entorn i el medi aquàtic
  • Potenciar l’autonomia de l’infant
  • Afavorir el coneixement i l’acceptació del propi esquema corporal
  • Potenciar el coneixement de les vies respiratòries
  • Dominar el control postural dins del medi aquàtic
  • Adquirir els hàbits d’higiene propis de l’activitat
  • Potenciar el coneixement d’un vocabulari més ampli dins del medi aquàtic
  • Facilitar la posterior adaptació a altres activitats aquàtiques amb més dificultat d’execució.

Al final de cada curs s’entrega un informe detallat de l’evolució de l’infant.