Espai Familiar

L’Espai Familiar de la llar d’infants Marinada de Pineda és un servei socioeducatiu pensat com a lloc de trobada i relació per a petits i grans.

El servei, conduït per l’equip de professionals de la llar Marinada, ofereix als infants d’entre 12 i 36 mesos un espai de joc dirigit.

Els objectiu de l’Espai Familiar de Marinada són:

  • Apropar les famílies al dia a dia de la llar a través de la realització d’activitats com les que es fan a l’aula i de l’ús dels espais adaptats de la llar, on es poden dur a terme activitats que difícilment es poden fer a casa (experimentacions, sessions de ioga, etc.)
  • La socialització de grans i petits
  • Promoure l’intercanvi d’experiències i l’ajuda mútua entre les famílies
  • Oferir ajut i suport a les mares i els pares en l’educació dels seus fills
  • Enfortir vincles