PREINSCRIPCIÓ-BEQUES-TARIFACIÓ SOCIAL

ACTA DE SORTEIG AMB NÚMERO DE DESEMPAT

LLISTATS INSCRITS AMB EL BAREM I NÚMERO DE SORTEIG

CALENDARI

Presentació de sol·licitudsDel 10 al 21 de maig Lloc: Centre escollit en primera opció (Marinada o Bressol de mar) 
Per mail: marinada@suara.coop                bressoldemar@suara.coop
Cal enviar tota la documentació a presentar escanejada al mail de la llar escollida o demanar cita al centre escollit per entregar la documentació presencialment trucant a:

Llar d’Infants Marinada: 93.766.15.88
Llar d’Infants Bressol de mar: 93.767.02.55
Publicació de les llistes amb el barem1  de juny 
Reclamacions de les llistes del baremDel 2 al 8 de juny
Sorteig (només en cas de superar les places ofertades)Data: 10 de juny
Lloc: Marinada
Hora: 11h
Publicació de les llistes de l’alumnat admès15 de juny
Període de matriculacióDel 16 al 22 de juny: Enviament dels documents de matriculació

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR

DOCUMENTACIÓ IDENTIFICATIVA A PRESENTAR EN TOTS ELS CASOS:

 • Sol·licitud de preinscripció omplerta (cliqueu al següent text per accedir-hi)

https://www.kindertic.com/ca/preinscripcions/78-marinada

 • Fotocòpia del llibre de família (pàgina dels tutors i pàgina de l’infant).
 • Fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare) o de la targeta de residència on consta el NIE si es tracta de persones estrangeres. 
 • Fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual) de l’alumne/a.

DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DELS CRITERIS DE BAREMACIO QUE NOMÉS CAL PRESENTAR SI S’AL·LEGUEN

 • Documentació acreditativa de ser beneficiari de la Renda garantida de ciutadania. Aportació de documents com la certificació, resolució emesa pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
 • Fotocòpia de contracte laboral de pare o mare, si s’acredita treballar al municipi.
 • Fotocòpia del certificat de disminució del Departament de Benestar i Família de la persona que al·legui aquesta condició (alumne/a, pare, mare, germans).

CRITERIS COMPLEMENTARIS EN CAS D’EMPAT:

 • Fotocòpia del carnet de família  nombrosa vigent.
 • Fotocòpia del carnet de família monoparental vigent.

DADES A EFECTES DE BAREM

barem

BEQUES 

Beques-2021-2022-Pineda

TARIFACIÓ SOCIAL

 • Tarifació social infants nascuts any 2021

 En el període de matrícula caldrà presentar:

    • Renda
    • Membres de la unitat familiar
    • pagament únic 25€/curs
 • Com calcular la quota?

En el següent link de l’Ajuntament de Pineda de mar trobareu les indicacions i la calculadora  per fer el càlcul vosaltres mateixos:

https://tarifaciosocial.pinedademar.org/

INSCRIPCIONS FORA DE PLAÇ-A PARTIR DEL 21 DE MAIG

Un cop acabat el període de preinscripcions de les llars d’Infants podeu inscriure els vostres fills/es a la LLISTA D’ESPERA FORA DE PLAÇ  posant-vos en contacte amb la llar que sigui del vostre interès:

Llar d’infants Marinada – 937661588 –617389565 – marinada@suara.coop
Llar d’infants Bressol de Mar 937670255-617389567 bressoldemar@suara.coop

Un cop atorgades les places als infants que hagin entrat en primera i segona opció i esgotada la llista d’espera de les famílies que hagin fet la preinscripció en el període marcat pel Departament (del 10 al 21 de maig) , ens posarem en contacte amb les famílies que hagueu  sol.licitat la plaça fora de plaç tenint en compte l’ordre d’arribada de les sol.licituts.