Organització COVID-19

Donada la situació actual fruit de la pandèmia de la Covid-19 s’ha dissenyat el següent Pla d’obertura Marc pel curs 2020-2021. En aquest pla es detallen totes les mesures adoptades en el context del centre, i quina serà l’organització en totes les situacions quotidianes de la Llar d’Infants Marinada. 

Aquesta guia s’ha elaborat d’acord amb les instruccions de la Secretaria de Polítiques educatives i el Pla d’actuació en el marc de la pandèmia elaborat amb el departament de Salut.